การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ :ได้รับรางวัล ๘ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๖ เหรียญทองแดง
และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ รายการ :
๑.โครงงานวิทยาศาสตร์(ม.๔-๖)รางวัลชนะเลิศ
๒.ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้(ม.๔-๖)รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓.โครงงานศิลปะ(ม.๔-๖)รองชนะเลิศอันดับ ๑
๔.ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ม.๑-๖)รองชนะเลิศอันดับ ๒
๕.หุ่นยนต์อัตโนมัติ(ม.๔-๖)รองชนะเลิศอันดับ ๒

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทดลองปฏิบัติการสอน

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะพระภิกษุโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทดลองปฏิบัติการสอน โดยทดลองปฏิบัติการสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๒

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์


โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประชุมสร้างความตระหนักการนิเทศ ติดตาม และประเมิน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562

วันนที่ 9-11พฤษภาคม 2562 ประ ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562 ชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  โดย ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 24 ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานสภาสถาบันสวนกุหลาบเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาท สืบสาน ต่อยอด ให้ยั่งยืนสืบไป( 10พ.ค.2562)ตาม3ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทสถาบันสวนกุหลาบ ขอขอบคุณผอ.สมหมาย วัฒนะคีรี ผอ.เชิดศักดิ์ อดีตผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ผอ.วีระ ประธานชุมรมครูเก่า รร.ส.ก.ผอ.11สวนพร้อมทั้งคณะผู้บริหารคุณครูกลอยใจ คุณครูวรรณภาพร้อมคณะทำงานทุกฝ่ายทั้ง 11สวน พี่ๆชมรมครูเก่า วิทยากรที่ให้ความรู้คุณครูทั้ง11สวนให้สืบสานต่อยอดยั่งยืนดำรงไว้อัตลักษณ์ของสวนกุหลาบสู่ลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปขอบคุณศิษย์เก่าคุณสุรพล
เจ้าของโรงแรมเอเซียและศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านและทุกคนที่ไม่ได้กล่าวถึง มา ณ ที่นี่ด้วย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารเจ้าพระยา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น