การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

นายมานพ ภมรพิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประจักษ์  วรโพธิ์
ครู  อุตสาหกรรม

นายมานิต  โลหะวานิชย์
ครู เกษตร

นายพิษณุ  ป้อมเสมา
ครู คอมพิวเตอร์

นางปรีดา  สุขเจริญ
ครู คอมพิวเตอร์

นางสาวกุสุมา  สาระดิษฐ์
ครู คอมพิวเตอร์

นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
ครู งานบ้าน

รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับจังหวัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s