วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างผู้นำ  คุณธรรมดี  กีฬาเด่น  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”

อัตลักษณ์

“สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรีสวนกุหลาบ”

เอกลักษณ์

“ภูมิทัศน์ร่มรื่น สดชื่นสวยงาม พร้อมบริการชุมชน”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการสร้างความเป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของนักเรียนในเครือสวนกุหลาบ
  2. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  3. ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการสร้างบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีความเป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของนักเรียนในเครือสวนกุหลาบ
  2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสถานศึกษามีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s