หลวงพ่อสวนกุหลาบ

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบขึ้นแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ขัดสมาธิเพชรศิลปะเชียงแสนพร้อมด้วยพระสาวก  พระราชทานเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

 

เมื่อปีพุทธศักราช  2425  ทรงให้พระนามว่า “หลวงพ่อสวนกุหลาบ” เมื่อโรงเรียนได้ย้ายออกมาตั้งนอกพระราชวัง  เข้าใจว่าในช่วงแรก ๆ  นั้น  หลวงพ่อสวนกุหลาบยังคงเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอยู่   ต่อมาภายหลังปรากฎว่าหลวงพ่อสวนกุหลาบได้ไปประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้อัญเชิญ  ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  และอัญเชิญไปในปีใด  ครั้นในปีพุทธศักราช  2476  มีการประชุมศิษย์เก่า  คณะกรรมการเห็นว่าควรอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบเพื่อเป็นพระพุทธรูป
ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จึงขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญหลวงพ่อสวนกุหลาบมาประดิษฐานไว้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  คณะศิษย์เก่าได้จัดขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อสวนกุหลาบพร้อมพระสาวก  มาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาประดิษฐานยังโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2476  เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้  หลวงพ่อสวนกุหลาบได้มีการสร้างองค์จำลองไว้บูชาเนื่องในวาระที่โรงเรียนครบรอบ  100  ปี  โดยผู้อำนวยการสำเริง  นิลประดิษฐ์  ได้ขออนุญาตประกอบพิธีพุทธาภิเษก  โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช   เสด็จเททอง   ณ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   เมื่อวันที่  25   ตุลาคม  2524
ปัจจุบัน   ทางโรงเรียนได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ  ไปประดิษฐาน  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมอาคารเจ้าพระยา

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s