ภาษาไทย

นายพงษ์อนันต์  พรหมสูงยาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
งานพัสดุและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์  บุญคง
งานธุรการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ พุฒสุข
งานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

30-31 มกราคม 2561  ต้อนรับครูใหม่และติวโอเนต

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s