ศิลปะ

นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางสุธิตา  นิลวัฒนา
ครู ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระศิลปะ

นายกิตติโรจน์   สำลีปั้น
ครูดนตรีไทย กลุ่มสาระศิลปะ

นายอาทิตย์  พลตรี
ครูทัศนศิลป์  กลุ่มสาระศิลปะ

ครูภารดี  เกิดวาระ
ครูดนตรีไทยกลุ่มสาระศิลปะ

การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

วงโยธวาทิต งานกรีฑาสวนกุหลาบ วงโยธวาทิต งานตรุษจีนนครสวรรค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s