โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้ได้เรียนรู้,ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถตัดสินใจทางการเมืองโดยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีคุณภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกความรู้เรื่อง “การเมืองกับชีวิตและสถานการณ์บ้านเมือง” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s