คลังเก็บผู้เขียน: krunu1961

เกี่ยวกับ krunu1961

skj

ผลงานทางวิชาการ นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดการเรียนรู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการ นางณัฏฐิกานต์ แสงอุทัย

รูปภาพ | Posted on | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการ นางสาวมรรยาท   ปรีชาชาญ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค 

คว้าแชมป์… นักเตะจากโรงเรียนสวนกุห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น