คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

พี่ตูน HERO ของชาวสวนกุหลาบฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอด LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กวาดรางวัลมา 6 ถ้วย

ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีดานหุนยนตประ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ปั้นดิน สู่ดาว

เรื่องและภาพโดย ครูวรรษิดา  องอาจ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุม คัดเลือกผู้ปกครองเครื่อข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียน สวนก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น