กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยนายพงษ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กุหลาบ ๙ เกมส์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “กุหลาบ ๙ เกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ์จัดกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกาญจนาภิเษก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

 

รรค์

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการ Yellow for King นฤบดี ปรีดียาธร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ Yellow for King นฤบดี ปรีดียาธร ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ ๒ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ์จัดกิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ์จัดกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกาญจนาภิเษก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น