โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

 

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รับมอบตัวนักเรียน

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารเจ้าพระยา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“วันจากเหย้า…กุหลาบอำลา”ปีการศึกษา 2561

“วันจากเหย้า…กุหลาบอำลา” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มูลนิธิเมตตาธรรมจิรประวัติวิทยาคม มอบทุนการศึกษา

นที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒แก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๕๒ ทุน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม อาคารเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัด และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม อาคารเจ้าพระยา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ENGLISH SUMMER CAMP 2019

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น