หุ่นยนต์ ไทยไฟต์ ชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

หุ่นยนต์รางวัลชนะเลิศอันดับ1ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  ได้มาแสดงในที่ประชุมอบจ.และการประชุมสภาอบจ.นว.คว้ามาครบ5รางวัล ร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รางวัลชนะเลิศอันดับ1ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018  วันที่ 18 สิงหาคม 2561  จัดการแข่งขันโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ได้ส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันในราย การแข่งขัน Robo Thai fight (การต่อสู้ของหุ่นยนต์ “จิ๋วจอมพลัง”)  ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายภานุมาศ ปรางโท้  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ
  2. นายพัทธนันท์ กลิ่นนิ่มนวล และนายประกายเพชร มั่นใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายวีระ คุ้มเกรงและนายปรเมศร์  สืบทายาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นางสาววิชญาดา เปรมศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นายจีรศักดิ์ จิตราวัลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านการสนัยสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “หอมกลิ่นกุหลาบ…ที่นครสวรรค์”

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “หอมกลิ่นกุหลาบ…ที่นครสวรรค์” มาตรฐานด้านครูที่ปรึกษาและมาตรฐานด้านครอบครัว โดยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๒ พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยนายพงษ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กุหลาบ ๙ เกมส์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “กุหลาบ ๙ เกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ์จัดกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกาญจนาภิเษก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

 

รรค์

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการ Yellow for King นฤบดี ปรีดียาธร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ Yellow for King นฤบดี ปรีดียาธร ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น