โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดการใช้ถุงพลาสติก ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3R” และยังได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้คือ ฐานการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง ฐานการการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษผักและเศษอาหาร ฐานการคัดแยกขยะมูลฝอย และฐานการจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยรูปแบบธนาคาร

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้สวนป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ครูและนักเรียนร่วมกับปลูกต้นโกงกาง


เรื่องและภาพโดย ครูอาทิตย์  พลตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ครูและนักเรียนได้ศึกษาทดสอบศักยภาพของหญ้าแฝก 

เรื่องและภาพโดย ครูอาทิตย์  พลตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทางลูกเสือ ในโครงการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เมื่อประธานในพิธีขึ้นแท่นรับรายงาน ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งลูกเสือถวายความเคารพ-เรียบอาวุธ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งกองลูกเสือถวายความเคารพ นำกล่าวคำปฏิญาณ ประธานในพิธีให้โอวาท

เรื่องและภาพโดย ครูสุวิมล  แซ่เตียว

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.31

เมื่อ ส. ที่ 22 กค.60 เวลา 0600 – 1100 ศฝ.นศท.มทบ.31 นำ รด.จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ รร.สวนกุหลาบฯ ออกหน่วย ที่ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ (ครั้งที่ 9 ) ปชส.เชิญชวน ประชาชน ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ นศท. 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 บวช ณ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ( วัดกบ) อ.เมือง จว.นครสวรรค์ ในวันที่ 26-31 กค.60

 

เรื่องและภาพโดย  ครูสายันต์  ดิษฐ์น้อย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ จ.ชัยภูมิและจ.ขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณทิพพรัตน์ แก้ววิสิษฏ์ ศึกษานิเทศ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินผลการใช้หลักสูตร การบรรยายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อก้าวสู่การศึกษายุค 4.0

 

เรื่องและภาพโดย ครูสุวิมล แซ่เตียว

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยวินัยจราจร ณ โรงเรียนสอนขับรถ สารคุณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีการบรรยาย การเตรียมพร้อมก่อนการขับขี่ ความรู้ พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยวิทยากรจาก เอ.พี.ฮอนด้า และภาคบ่ายฝึกการปฏิบัติการขับขี่ การใช้เบรกที่ถูกต้อง การปฏิบัติการคุมคันเร่ง การปฏิบัติการทรงตัว โดยวิทยากร ควบคุมการฝึก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เสริมสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

 

เรื่องและภาพโดย ครูสุวิมล  แซ่เตียว

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น